پاورپوینت تحلیل محیطی( بررسی فرصتها و تهدیدها )صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک

پاورپوینت تحلیل محیطی( بررسی فرصتها و تهدیدها )صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک,( بررسی فرصتها و تهدیدها ) صنعت پتروشیمی ایران,( بررسی فرصتها و تهدیدها ),صنعت پتروشیمی,تجزیه و تحلیل استراتژی نوآورانه برنامه‌ریزی محیط زیست,استراتژی های شرکت ملی,,,|نمایش فایل:|rqo
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت تحلیل محیطی( بررسی فرصتها و تهدیدها )صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک را مشاهده می نمایید.

مشخصات فایل:قالب بندی: پاورپوینتتداد اسلاید: 41

فهرست مطالب:مقدمهپیشینه تحقیقمراحل و گامهای اصلی تحقیقتعریف صنایع پتروشیمی
رشد صنایع پتروشیمیوضعیت صنعت پتروشیمی ایران
تولید کنندگان عمده جهانی و رقبامیزان تولید جهانی محصولات پتروشیمیاییتعریف محیط
دسته بندی محیط
انواع مدلهای کلان تحلیل محیطی
مدلهای تحلیل محیطی خرد ( پنج نیرو )مدل پنج نیروشمایی از مدل الماس سادهتوسعه مدلهای الماس گونجمع بندی و ارائه چارچوب نظری
جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعاتمدل تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران
مزایای مدل سه لایه ای تعیین فرصتها و تهدیدهای راهبردی
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( EFE )ماتریس داخلی و خارجی ( IE )پیشنهادات جهت ادامه تحقیق