پاورپوینت ریاضیات دوم راهنمایی(هندسه2)

مطالب دیگر:
📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان چالوس (واقع در استان مازندران)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قائم شهر (واقع در استان مازندران)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نکا (واقع در استان مازندران)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نور (واقع در استان مازندران)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نوشهر (واقع در استان مازندران)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان رامسر (واقع در استان مازندران)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ساری (واقع در استان مازندران)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سوادکوه (واقع در استان مازندران)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تنکابن (واقع در استان مازندران)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فریمان (واقع در استان خراسان رضوی)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فردوس (واقع در استان خراسان رضوی)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قوچان (واقع در استان خراسان رضوی)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گناباد (واقع در استان خراسان رضوی)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کاشمر (واقع در استان خراسان رضوی)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خواف (واقع در استان خراسان رضوی)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خلیل آباد (واقع در استان خراسان رضوی)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مشهد (واقع در استان خراسان رضوی)📌نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نیشابور (واقع در استان خراسان رضوی)
پاورپوینت ریاضیات دوم راهنمایی(هندسه2),دانلود کتاب ریاضی دوم راهنمایی قدیم,کتاب ریاضی سوم راهنمایی,ریاضی اول راهنمایی,دانلود کتاب ریاضی اول راهنمایی قدیم,کتاب ریاضی سوم راهنمایی با جواب,کتاب ریاضی اول راهنمایی نظام قدیم,دانلود کتاب ریاضی دوره راهنمای,,,|نمایش فایل:|rqo
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت ریاضیات دوم راهنمایی(هندسه2) را مشاهده می نمایید.

مشخصات فایل:ریاضیات دوم راهنمایی(هندسه2)
قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 11

فهرست مطالب:چهار ضلعی ها
مستطیل
ذوزنقه
کایت
لوزی
*توجه: همراه با مثال ، توضیحات و اشکال موضوعات بالا در پاورپوینت بکار رفته است.

بخشی از پاورپوینت:چهار ضلعی ها
هر چهار ضلعی دارای چهارضلع و چهار عرض می باشد.دو ضلع چهار ضلعی که در یک راس مشترک باشند اضلاع مجاور و اضلاعی که نقطه ی مجاور نداشته باشند اضلاع مقابل نامیده می شوند.
دو زاویه که در یک ضلع مشترک باشند زوایای مجاور و دو زاویه که ضلع مجاور نداشته باشند زوایای مقابل نامیده می شوند.
و . . .